Wegblijftarief

Verhinderd om op uw afspraak te komen?

Het gebeurt zeer regelmatig dat een patiënt zich niet afmeldt voor een afspraak. Dit is vervelend, omdat een andere patiënt in deze tijd geholpen had kunnen worden.

U kunt uw afspraak nog tot 1 uur voor aanvang afzeggen. Indien u niet afzegt, of korter dan een uur van te voren, zullen wij u €15,- in rekening brengen. De rekening wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar. Deze rekening moet door de patiënt zelf betaald worden. Bel uw afspraak dus op tijd af!

(Om het aantal niet nagekomen afspraken terug te dringen, kunnen huisartsenpraktijken een schadevergoeding (wegblijftarief) vragen. De huisarts volgt hiermee de LHV-richtlijn voor niet nagekomen afspraken (maart 2010).)