Huisartsen verwijzen niet meer achteraf

Huisartsen verwijzen niet meer achteraf! 

Soms maken patiënten zelf een afspraak bij de specialist en vragen achteraf om een verwijzing aan de huisarts. De huisarts mag niet alsnog een verwijzing schrijven. Doet hij dit wel dan kan er sprake zijn van een strafbaar feit. De huisarts verwijst alleen naar de specialist als daar een indicatie voor is.

Specialisten mogen geen zorg leveren en die declareren bij de verzekeraar als er geen verwijzing van de huisarts is. Doen zij dat toch, dan is dat voor rekening van de patiënt.

U dient de rekening dan zelf te betalen aan de specialist. Houdt u hier rekening mee!