Wetenschappelijk onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek door uw huisarts: Uw huisarts doet mee aan de NIVEL Zorgregistraties eerste lijn.

Onderzoek om de zorg te verbeteren: Met de NIVEL Zorgregistraties wordt onderzoek gedaan naar de gezondheid en zorg in Nederland en veranderingen hierin. Door mee te doen aan de NIVEL Zorgregistraties draagt uw huisarts bij aan het verbeteren van de gezondheidszorg.

Uw privacy: Het onderzoek wordt gedaan met gegevens uit het computersysteem van uw huisarts of huisartsenpost. Uw gegevens worden bij het NIVEL vertrouwelijk behandeld volgens de Wet bescherming persoonsgegevens. Onderzoekers krijgen geen identificerende informatie zoals uw naam, adres of Burgerservicenummer (BSN). De resultaten van het onderzoek zijn nooit herleidbaar tot de individuele personen. U kunt het privacyreglement opvragen bij het NIVEL.

Als u bezwaar heeft tegen het gebruik van uw gegevens, kunt u dit laten weten aan uw huisarts. In dat geval worden uw gegevens niet gebruikt voor het onderzoek.

Meer informatie: Voor vragen over de NIVEL Zorgregistraties kunt u contact opnemen met de helpdesk van de NIVEL Zorgregistraties, via zorgregistraties@nivel.nl , (030)2729814 of de website www.nivel.nl/zorgregistraties bezoeken.