Praktijknieuws

Elektronische gegevens uitwisseling: Als u in het weekend of 's avonds plotseling terecht komt bij de waarnemend huisarts, dan kan deze, als dat nodig is voor uw behandeling, via een beveiligd netwerk uw medische gegevens opvragen. De apotheek kan medicatiegegevens, zoals allergieën, opvragen. Wij mogen uw gegevens niet zomaar ter beschikking stellen aan deze hulpverleners. Dat kan alleen met uw toestemming. U kunt hier het formulier downloaden waarop u kunt aangeven of u wel of niet toestemming geeft. Verder bestaat er nog een mogelijkheid om online uw toestemming te geven via www.volgjezorg.nl

Resultaat patiënttevredenheidsonderzoek: Wij vinden uw mening belangrijk. Om die reden vragen we onze patiënten regelmatig om een enqête in te vullen. Dit doen we niet alleen, dit doen we samen met een aantal andere praktijken in de wijk Overvecht binnen het samenwerkeringsverband Overvecht Gezond. Het afgelopen jaar hebben wij in de enquête vragen gesteld over de samenwerking. De resultaten van dit onderzoek kunt u hier lezen.

Wetenschappelijk onderzoek door uw huisarts: Uw huisarts doet mee aan de NIVEL Zorgregistraties eerste lijn.

Onderzoek om de zorg te verbeteren: Met de NIVEL Zorgregistraties wordt onderzoek gedaan naar de gezondheid en zorg in Nederland en veranderingen hierin. Door mee te doen aan de NIVEL Zorgregistraties draagt uw huisarts bij aan het verbeteren van de gezondheidszorg.

Uw privacy: Het onderzoek wordt gedaan met gegevens uit het computersysteem van uw huisarts of huisartsenpost. Uw gegevens worden bij het NIVEL vertrouwelijk behandeld volgens de Wet bescherming persoonsgegevens. Onderzoekers krijgen geen identificerende informatie zoals uw naam, adres of Burgerservicenummer (BSN). De resultaten van het onderzoek zijn nooit herleidbaar tot de individuele personen. U kunt het privacyreglement opvragen bij het NIVEL.

Als u bezwaar heeft tegen het gebruik van uw gegevens, kunt u dit laten weten aan uw huisarts. In dat geval worden uw gegevens niet gebruikt voor het onderzoek.

Meer informatie: Voor vragen over de NIVEL Zorgregistraties kunt u contact opnemen met de helpdesk van de NIVEL Zorgregistraties, via zorgregistraties@nivel.nl , (030)2729814 of de website www.nivel.nl/zorgregistraties bezoeken.

Huisartsen verwijzen niet meer achteraf!

Soms maken patiënten zelf een afspraak bij de specialist en vragen achteraf om een verwijzing aan de huisarts. De huisarts mag niet alsnog een verwijzing schrijven. Doet hij dit wel dan kan er sprake zijn van een strafbaar feit. De huisarts verwijst alleen naar de specialist als daar een indicatie voor is.

Specialisten mogen geen zorg leveren en die declareren bij de verzekeraar als er geen verwijzing van de huisarts is. Doen zij dat toch, dan is dat voor rekening van de patiënt.

U dient de rekening dan zelf te betalen aan de specialist. Houdt u hier rekening mee!

Wegblijftarief

Verhinderd om op uw afspraak te komen?

Het gebeurt zeer regelmatig dat een patiënt zich niet afmeldt voor een afspraak. Dit is vervelend, omdat een andere patiënt in deze tijd geholpen had kunnen worden.

U kunt uw afspraak nog tot 1 uur voor aanvang afzeggen. Indien u niet afzegt, of korter dan een uur van te voren, zullen wij u €15,- in rekening brengen. De rekening wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar. Deze rekening moet door de patiënt zelf betaald worden. Bel uw afspraak dus op tijd af!

(Om het aantal niet nagekomen afspraken terug te dringen, kunnen huisartsenpraktijken een schadevergoeding (wegblijftarief) vragen. De huisarts volgt hiermee de LHV-richtlijn voor niet nagekomen afspraken (maart 2010).)