Home

Welkom op de website van Huisartsenpraktijk Van Balen op de Carnegiedreef. Op deze website vindt u algemene informatie over de praktijk en hoe u ons kunt bereiken. Ook voor het aanvragen van herhaalrecepten en e-consults kunt u op deze website terecht.

Herhaalrecepten en E-consults: vanaf 1 januari kunnen hier geen herhaalrecepten of E-consults meer aangevraagd worden door patiënten van dr. El-Betar en dr. Kleinveld (MC Nova). Zie voor informatie hierover de brief die u heeft ontvangen van MC Nova of bel met tel.nr. 030-2006048. 

MC Nova (voorheen Rademaker) is per 1 januari verhuisd naar een andere locatie. Nigerdreef 407. Vanaf die datum heet het MC Nova. Zij zijn te bereiken op tel.nr. 030-2006048.

Ter informatie: De praktijk van dr. Van Balen blijft op de Carnegiedreef 18.

Inschrijvingen: De praktijk van dr. Van Balen is open voor nieuwe inschrijvingen. U kunt zich bij ons inschrijven als u woont op een adres met postcode 3561, 3562, 3563, 3564 of 3565. De inschrijfformulieren kunt u hier  downloaden. Voor bewoners van Zuylenstede kunt u de formulieren hier downloaden.

Pilot Wijkverpleging van Gemeente en Zilveren Kruis: Meld wat er mis gaat! Dat kan via deze meldlink .

Elektronische gegevens uitwisseling: Toestemming ja/nee. Lees verder bij Praktijknieuws.

Patiënttevredenheidsonderzoek: Huisartsenpraktijk Carnegiedreef voert regelmatig een patiënttevredenheidsonderzoek uit. Lees verder bij Praktijknieuws.

Wetenschappelijk onderzoek door uw huisarts: Uw huisarts doet mee aan de NIVEL Zorgregistraties eerste lijn. Lees verder bij Praktijknieuws.