Home

 

Welkom op de website van Huisartsenpraktijk Carnegiedreef. Op deze website vindt u algemene informatie over de praktijk en hoe u ons kunt bereiken. Ook voor het aanvragen van herhaalrecepten en e-consults kunt u op deze website terecht.

Inschrijvingen: De praktijk van dokter Van Balen is weer open voor nieuwe inschrijvingen. Woont u, of bent u komen wonen op een adres met postcode 3561, 3562, 3563 of 3564 dan kunt u een inschrijfformulier afhalen bij de balie van onze praktijk of hier  downloaden. Bewoners van Zuylenstede kunnen de inschrijfformulieren hier downloaden. 

Pilot Wijkverpleging van Gemeente en Zilveren Kruis: Meld wat er mis gaat! Dat kan via deze meldlink .

Afwezigheid dokter Rademaker: Er is een brief van dokter Rademaker naar zijn patiënten gegaan. U kunt de brief hier lezen.

Elektronische gegevens uitwisseling: Toestemming ja/nee. Lees verder bij Praktijknieuws.

Patiënttevredenheidsonderzoek: Huisartsenpraktijk Carnegiedreef voert regelmatig een patiënttevredenheidsonderzoek uit. Lees verder bij Praktijknieuws.

Wetenschappelijk onderzoek door uw huisarts: Uw huisarts doet mee aan de NIVEL Zorgregistraties eerste lijn. Lees verder bij Praktijknieuws.