Home

Welkom op de website van Huisartsenpraktijk Carnegiedreef. Op deze website vindt u algemene informatie over de praktijk en hoe u ons kunt bereiken. Ook voor het aanvragen van herhaalrecepten en e-consults kunt u op deze website terecht.

Afwezigheid dokter Rademaker: In verband met ziekte is dokter Rademaker niet aanwezig. Hoe lang dit gaat duren is nu nog niet duidelijk, maar hij zal in elk geval tot 1 januari 2016 afwezig zijn. Indien er nieuwe informatie is, zullen wij dit op onze website vermelden.  

Inschrijven: Op dit moment is de praktijk gesloten voor nieuwe inschrijvingen. Zodra er weer nieuwe patiënten worden aangenomen melden we dit op de website.

Elektronische gegevens uitwisseling: Toestemming ja/nee. Lees verder bij Praktijknieuws.

Patiënttevredenheidsonderzoek: Huisartsenpraktijk Carnegiedreef voert regelmatig een patiënttevredenheidsonderzoek uit. Lees verder bij Praktijknieuws.

Wetenschappelijk onderzoek door uw huisarts: Uw huisarts doet mee aan de NIVEL Zorgregistraties eerste lijn. Lees verder bij Praktijknieuws.