Home

Welkom op de website van Huisartsenpraktijk Carnegiedreef. Op deze website vindt u algemene informatie over de praktijk en hoe u ons kunt bereiken. Ook voor het aanvragen van herhaalrecepten en e-consults kunt u op deze website terecht.

Pilot Wijkverpleging van Gemeente en Zilveren Kruis: Meld wat er mis gaat! Dat kan via deze meldlink .

Afwezigheid dokter Rademaker: Deze week is er een brief van dokter Rademaker naar zijn patiënten gegaan. U kunt de brief hier lezen.

Inschrijven: Op dit moment is de praktijk gesloten voor nieuwe inschrijvingen. Zodra er weer nieuwe patiënten worden aangenomen melden we dit op de website.

Elektronische gegevens uitwisseling: Toestemming ja/nee. Lees verder bij Praktijknieuws.

Patiënttevredenheidsonderzoek: Huisartsenpraktijk Carnegiedreef voert regelmatig een patiënttevredenheidsonderzoek uit. Lees verder bij Praktijknieuws.

Wetenschappelijk onderzoek door uw huisarts: Uw huisarts doet mee aan de NIVEL Zorgregistraties eerste lijn. Lees verder bij Praktijknieuws.